Adatkezelési tájékoztató


Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 2018
A GDPR rendelkezései alapján 2018 május 25-től mindenki számára követhetővé kell tenni az adatkezelés útját, mindenkinek joga van ellenőrizni, hogy ki mire használja fel a személyes adatait.
Személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat: név, cím, telefonszám, adószám, e-mail cím, egészségügyi adatok.
A személyes adatok kezelése csak az érintettek előzetes hozzájárulása alapján történhet.
Hozzájárulás: Az érintett akaratának kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, amellyel hozzájárulását adja önként megadott személyes adatainak teljes körű vagy adott tevékenységre vonatkozó az adatvédelmi tájékoztatóban leírt módon történő kezeléséhez.
Az adatkezelő az érintett személyes adatait kapcsolattartásra, számlaadásra, speciális kezelések körültekintő elvégzéséhez használja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságnak való kiadása csak az érintett előzetes hozzájárulásával lehetséges. Kivéve ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.
Adatkezelő: Gémesi Gabriella a naturastudio.eu oldal és a Natura Stúdió facebook oldal üzemeltetője.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Neve: Gémesi Gabriella
Telefonszáma: +36 20 3392 773
Székhelye: 2000. Szentendre, Attila u. 14.
Az adatkezelés célja:
-          időpont egyeztetés, kapcsolattartás
-          számlaadás teljesítése
-          speciális kezelések egészségügyi kockázatának kivédése
-          tájékoztatás a szolgáltatásokról
Adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvétel során birtokunkba került adatokat 1 évig őrizzük meg.
A szigorú számadású bizonylatokkal összefüggő adatokat nem áll módunkban módosítani vagy törölni.
Személyes adataival kapcsolatos jogai, adattörlés:
Személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérhet, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról a naturastudio1@gmail.com email címen vagy személyesen.
Ugyanezen email címen kezdeményezheti adatainak törlését. Kérésére az Önhöz tartozó személyes adatokat 24 órán belül töröljük.

Személyes adatok tárolása, védelme, hozzáférés az adatokhoz:
Adatkezelő az Ön személyes adatait papír alapon és saját digitális eszközén tárolja a székhelyén.
A papír alapú dokumentumokat szekrényben, illetéktelenektől elzárva tartja. A szigorú számadású bizonylatokon szereplő személyes adatok továbbításra kerülnek egy adatfeldolgozóhoz (könyvelő).
Adatkezelő védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, megsemmisülés ellen.
Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:
Érintett jogosult bármikor tájékoztatást kérni adatkezelőtől a személyes adatainak felhasználásáról.
Jogosult módosítani személyes adatait, valamint kérni azok törlését, illetve jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.
Érintett jogosult a saját személyes adatait egy másik adatkezelőnek továbbítani a nélkül, hogy ezt adatkezelő akadályozná.
Érintett a jogait a naturastudio1@gmail email címen gyakorolhatja.
Érintett lakóhelye vagy székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait. Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság segítségét is: www.naih.hu

A COOKIE-K (magyarul sütik) használatának szabályzata
Jelen szabályzat a www.naturastudio.eu oldallal összefüggésben használt cookie-kra vonatkozik.
A cookie egy információcsomag, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, amit a böngésző visszaküld a szervernek minden egyes felé irányított kérés alkalmával. A sütiket a webszerver hozza létre a felhasználó digitális eszközén, ahol egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
A sütik a látogató számára egyszerűbb böngészést biztosítanak. Ugyanakkor bizonyos statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, amelyek a weboldal üzemeltetőjét segítik.
Harmadik fél által használt cookie-k:
Google Analytics: a naturastudio.eu oldal látogatottsági és egyéb webanalítikai adatainak mérését külső szerverek segítik (google.com/analitics), ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. adatvédelmi irányelve a http://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el.
A naturastudio.eu oldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc. általi feldolgozásához az oldal használatával hozzájárul.
A Google Analitics cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogy hogyan használják a látogatók az oldalt. A felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. A sütit a felhasználó törölheti a saját számítógépéről, valamint letilthatja a böngészőjében a sütik alkalmazását, ami lehetetlenné teszi bizonyos weboldalak használatát. A sütik kezelésére a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt cookie megnevezéssel van lehetőség.
A naturastudio.eu oldalon más weboldalak linkjeit is megtalálja: pl. YouTube, Facebook. Ezen oldalak is használnak cookie-kat, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az adott oldalakon megtalálja. A naturastudio.eu oldal nem ellenőrzi más oldalak tartalmát és nem felelős értük.
KÖZÖSSÉGI OLDALAK
A kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve, profilképe.
Érintettek köre: aki regisztrált a Facebook oldalon és Like-olta a Natura Stúdió oldalt.
Adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon a www.naturastudio.eu oldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak megosztása, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők személye, érintettek jogainak ismertetése:
Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a Facebook közösségi oldalon.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése